Menu
ﺳﻪشنبه, 19 فروردین,1399

برنامه شکوفا

هدف اصلی برنامه شکوفا کمک به طی شدن اولین مرحله توسعه کسب و کار است. ایجاد کسب ‌وکارهای جدید معمولاً از یک عزم اولیه شروع می‌شود و در ادامه فرد سعی می‌کند با انتخاب یک ایده اولیه و تلاش برای تحقق آن به هدف خود یعنی ایجاد کسب‌وکار برسد. 

زمانی که فرد ایده‌ای را انتخاب کرد باید به این ابهامات پاسخ دهد

1- امکان پذیری فنی و اجرایی ایده  
2- شانس ایده جهت ورود به بازار صنایع خلاق فرهنگی

پاسخگویی به این موارد نیازمند شناسایی و تحلیل بازار از یک سو و انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی به منظور اطمینان از امکانپذیری اجرای ایده از سوی دیگر، خواهد بود. اجرای صحیح این روند به اثبات مفهومی ایده می انجامد. برنامه شکوفا با هدف کمک به دانشجویان و سایر ایده پردازان فرهنگی برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده طراحی شده است. در این برنامه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با اختصاص اعتبار لازم نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر اقدام خواهد نمود.

دی ان ان