Menu
پنجشنبه, 14 فروردین,1399

راهنمای سرمایه‌گذاری در پارک

راهنمای سرمایه‌گذاری در پارک


 
•  مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري


 با توجه به مأموريتي كه دولت ج.ا.ايران براي پارك‌هاي فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران تعيين نموده است، مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري در پارك با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون و آيين‌نامه اجرايي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شرح ذيل مي‌باشد:


•   فروش، اجاره زمين و ساختمان‌هاي آماده براي فعاليتهاي R&D و تجاري‌سازي محصولات و خدمات،

•  امكان مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به هر نسبت ممكن و نيز تضمين انتقال اصل و سود منافع حاصل از سرمايه‌گذاري به خارج از كشور از طرف دولت ج.ا.ايران،
•  برخورداري سرمايه‌گذاران خارجي از حقوق يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي،

•  امكان سرمايه‌گذاري خارجي در كليه اشكال نقدي و غيرنقدي 

•  حق دريافت خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي‌شدن سرمايه‌هاي خارجي يا سرمايه با منشأ خارجي،

•  امكان حق مالكيت حقوقي زمين و ساختمان براي سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي،

•  امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به صورت مستقيم و يا در قالب ترتيبات قراردادي از جمله روش‌هاي «مشاركت مدني»، بيع متقابل و انواع روش‌هاي "ساخت- بهره‌برداري- واگذاري BOT))"، "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري ((BOO"،‌ "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري- واگذاري(BOOT)" و "ساخت- اجاره- واگذاري(BLT)" در كليه بخش‌هاي تحقيقاتي، خدماتي و فناوري،

•  امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايراني داراي سرمايه با منشا خارجي و يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي،

•  پذيرش سرمايه‌هاي وارده ايرانيان مقيم خارج از كشور به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي،

•  امكان بهره‌مندي فعاليت‌هاي تجاري كه مكمل فعاليت‌هاي تحقيقاتي و خدماتي از مزاياي قانون سرمايه‌گذاري خارجي،

•  امكان تأسيس شعبه و نمايندگي شركت‌هاي خارجي براي توسعه امور تجاري و انجام تكاليف قراردادي و فعاليت‌هاي بازاريابي و غيره،

•  امكان استفاده از كارشناسان خارجي در امور مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي و سرمايه‌گذاري،

•  امكان ارجاع اختلافات سرمايه‌گذاري به محاكم داوري بين‌المللي، تحت پوشش يادداشت‌تفاهم‌هاي دوجانبه و چندجانبه،

•  معافيت مالياتي صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات توليدي و تحقيقاتي و امكان انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از كشور،

•  معافيت ماليات بر درآمد شركت‌ها و نمايندگي‌هاي خارجي كه صرفاً به عمليات بازاريابي و اطلاع‌رساني براي شركت مادر در خارج مي‌پردازند،

•  عدم الزام به رعايت ضوابط قيمت‌گذاري، توزيع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،

•  بهره‌مندي از حق فروش دانش و محصول، ليسانس يا روياليتي و امكان ثبت حق اختراع و علائم و اسامي تجاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،

•  بهره‌مندي از حقوق مالكانه براي سرمايه‌گذار خارجي (حقوق ناشي از مالكيت بر مال و دارايي و يا حقوق اكتسابي ناشي از قرارداد كه حسب مورد به حقوق مالكيت، بهره‌برداري و انتفاع و ..... تسري مي‌يابد)،

•  امكان استفاده از اسامي و نام‌هاي تجاري در كليه زمينه‌هاي مجاز،

•  حق ورود و اقامت مكرر سهامداران، مديران و كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها براي مدت سه سال و امكان تمديد به دفعات،

•  حق انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال سريع و آزاد ارز از خارج از كشور به پارك و بالعكس از طريق شبكه بانكي،

•  معافيت از پرداخت ماليات بر دارايي و درآمد حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي، فناوري و خدمات فني و مهندسي به مدت 15 سال،(معافيت ماليات حقوق پرسنل، معافيت ماليات بر قراردادها و معافيت ماليات عملكرد)،

•  معافيت صددرصد از پرداخت عوارض معمول كشور،( از جمله عوارض ساخت و ساز، عوارض مصرف برق و ...،)

•  بهره‌مندي از مقررات روان و سهل (در سطح استاندارد بين‌المللي) جهت اشتغال نيروي انساني و روابط كار در واحدهاي مستقر همچون مناطق آزاد تجاري- صنعتي،

•  تضمين عدم سلب مالكيت و جبران خسارت ملي شدن در صورت وقوع آن، توسط دولت و يا آژانس چند جانبه تضمين سرمايه‌گذاري بانك جهاني MIGA،

 

 

  امكان انتقال قانوني كليه وجوه به خارج از كشور، اعم از وجوهي كه در نتيجه عملكرد سرمايه خارجي و يا ساير وجوهي كه انتقال آن به صورت ارز صورت مي‌گيرد شامل:


 الف- انتقالات سرمايه‌اي شامل سود سهام يا سود سرمايه، انتقال اصل سرمايه، عايدات سرمايه‌اي،‌ انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارات ناشي از سلب مالكيت و مصادره سرمايه‌ خارجي،

ب- ساير انتقالات ارزي شامل كليه انتقالات ارزي ناشي از قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علايم تجاري و قراردادهاي مشابه.


ويژگي‌هاي نسبي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و تحقيقاتي


•  نزديكي به مراكز علمي، تحقيقاتي، دانشگاهي، سياسي، اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و منطقه

•  نزديكي به فرودگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و مجاورت راه‌آهن سراسري، مترو و گذرگاه مهم ارتباطي اروپا و آسيا،

•  دسترسي به نيروي انساني متخصص و كارآمد فراوان و ارزان،

•  محيط فرهنگي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي شركت‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي،

•  امكان بهره‌مندي شركت‌ها و واحدهاي تحقيقاتي از فضاهاي تخصصي طراحي شده براساس نياز،

•  امكان برقراري ارتباطات بين‌المللي مناسب از طريق مديريت پارك،

•  زيرساخت‌هاي قوي شهري، ارتباطي و اطلاعاتي و اتصال به شبكه‌ي فيبر نوري كشور (جنوب و شمال)،

•  پيگيري امور سرمايه‌گذاران در مراجع ذيربط دولتي و اعمال حمايت‌هاي قانوني لازم،

•  پيگيري به منظور اختصاص تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه‌گذاران از طريق سيستم بانكي و حساب ذخيره ارزي و خطوط اعتباري موسسات مالي بين‌المللي

دی ان ان