Menu
پنجشنبه, 14 فروردین,1399

پذیرش در پارک

مزایا و شرایط عضویت

مزایای عضویت


 
شرکتهای خلاق فرهنگی مستقر در پارکهای ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، به استناد ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، می‌توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی و موارد ذیل برخوردار گردند:

 


* قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی مناسبی از شهر تهران

* تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه

* استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها

* بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان های داخلی و خارجی 

* تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار 

* صرفجویی اقتصادی و کاستن از هزینه های شرکت از قبیل زمین، ساختمان، دسترسی به اینترنت پرسرعت، غذا خوری، سالن کنفرانس، اتاق جلسات با کیفیت بالا و ...

* قرار داشتن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری و استفاده از مزایای همجواری واحد های فناوری با یکدیگر

* امکان فراهم کردن خدمات رفاهی بیشتر برای کارکنان مخصوصا متخصصین شرکت که درگیر فعالیت های فکری بوده و نیاز به فضا های با آرامش، پرنشاط و مناسب هستند. 

* امکان استفاده از سمینار ها و کارگاه های آموزشی که در محل پارک برگزار می شود.

* پیدا کردن یک وجهه بین المللی و اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار

* امکان گرفتن پروژه های بزرگ و خرد کردن آن بین شرکت های مختلف همکار در پارک و انکوباتور و مدیریت بهتر این گونه پروژه ها

* پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود.

 
شرایط و ضوابط عضویت

 
1)  دارا بودن هویت حقوقی مستقل و ثبت شده

2)  عدم عضویت همزمان در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری دیگر

3)  دارا بودن ایده، طرح، محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه

4)  جذابیت اقتصادی و سودآوری

5)  خوش سابقه/خوش نام بودن در فعالیت ها و پروژه های پیشین

 

 

البته معیارهای دیگری برای پذیرش و عضویت استفاده می شود که تعدادی از مهمترین آنها عبارتند از:


1) سطح بلوغ فناوری

2) سطح دانش فنی موجود در شرکت

3) میزان نوآوری ایده/طرح/فناوری/محصول

4) جذابیت بازار و آینده دار بودن آن به لحاظ اقتصادی و مشتریان

5) توانمندی پرسنل و دارا بودن سوابق مرتبط

6) توانمندی مالی شرکت

7) سابقه فعالیت و پروژه های پیشین

8) سایر موارد در صورت لزوم

 

دی ان ان