Menu
چهارشنبه, 01 آبان,1398
غذا؛ فرهنگ و گردشگری- 16 اکتبر روز جهانی غذا

غذا؛ فرهنگ و گردشگری- 16 اکتبر روز جهانی غذا

چهارشنبه 98/07/24

مهدیه شهرابی فراهانی (دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ)

«اربعین» ابررویدادی که پدیده گردشگری است

«اربعین» ابررویدادی که پدیده گردشگری است

یکشنبه 98/07/21

محمدحسین ایمانی خوشخو- رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

فرهنگ مهمان‌نوازی و گردشگری(3)

فرهنگ مهمان‌نوازی و گردشگری(3)

شنبه 98/5/6

مهدیه شهرابی فراهانی

دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تمایز الکامپ 98 با دوره های قبل در چیست؟

تمایز الکامپ 98 با دوره های قبل در چیست؟

یکشنبه 98/04/30

نویسنده: هانیه حقیقی

فرهنگ مهمان‌نوازی و گردشگری(1)

فرهنگ مهمان‌نوازی و گردشگری(1)

یکشنبه 98/04/30

مهدیه شهرابی فراهانی

دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

کارشناسی گردشگری از بهترین شغل‌های ۱۰ سال آینده ایران

کارشناسی گردشگری از بهترین شغل‌های ۱۰ سال آینده ایران

یکشنبه 98/04/30

رشد و توسعه چشمگیر جریان گردشگری در جهان

رشد و توسعه چشمگیر جریان گردشگری در جهان

سه‌شنبه 98/04/25

مهدیه شهرابی فراهانی، دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تعریف بخش‌های صنایع فرهنگی

تعریف بخش‌های صنایع فرهنگی

دوشنبه 98/04/24

مهدیه شهرابی فراهانی؛ دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

مسابقات استارت آپ یا استارت آپ ویکند

مسابقات استارت آپ یا استارت آپ ویکند

یکشنبه 98/04/23

محمدجواد داورخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران

سفرهای تابستانی؛ فراتر از یک تجربه صرفاً مادی

سفرهای تابستانی؛ فراتر از یک تجربه صرفاً مادی

چهارشنبه 98/04/12

مهدیه شهرابی فراهانی؛ دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

RSS
123
دی ان ان