وبینار گردشگری در گذر فرهنگ۵

وبینار گردشگری در گذر فرهنگ

وبینار گردشگری در گذر فرهنگ از مجموعه وبینارهای تعالی صنعت گردشگری شانزدهم...

سلسله نشست‌های هم‌اندیشی «توسعه اقتصاد صنایع خلاق و فرهنگی»۳۰

سلسله نشست‌های هم‌اندیشی «توسعه اقتصاد صنایع خلاق و فرهنگی»

نشست توسعه اقتصاد صنایع خلاق فرهنگی نشست هم‌اندیشی «توسعه اقتصاد...

نشست مجازی (وبینار) مراکز رشد جهاددانشگاهی۲

نشست مجازی (وبینار) مراکز رشد جهاددانشگاهی

نشست مجازی (وبینار) مراکز رشد جهاددانشگاهی   نشست مجازی مراکز رشد...

کسب رتبه ۱۰ ایران ازآن دانشگاه علم و فرهنگ شد۰

کسب رتبه ۱۰ ایران ازآن دانشگاه علم و فرهنگ شد

کسب رتبه 10 ایران ازآن دانشگاه علم و فرهنگ شد   معرفی برترین...

نشست ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با مدیران شرکت‌ها و واحدهای فناور۹

نشست ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با مدیران شرکت‌ها و واحدهای فناور

    نشست ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با...