توسعه‌ صنایع فرهنگی و خلاق با رویکرد ایجاد اشتغال با امضای تفاهم‌نامه بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ امداد امام خمینی(ره)

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۳۳

با امضای تفاهم‌نامه بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) محقق می‌شود؛

 

توسعه‌ صنایع فرهنگی و خلاق با رویکرد ایجاد اشتغال/ راه‌اندازی مراکز تخصصی این حوزه

 

به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری‌های سازنده برای توسعه فن آوری و نوآوری در حوزه علوم و فن آوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاددانشگاهی امروز 7 خرداد منعقد شد.