برگزاری دوره‌های آموزش مالکیت فکری در صنایع فرهنگی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۵

 

با مشارکت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت دادگستری برگزار ‌شد:

برگزاری دوره‌های آموزش مالکیت فکری در صنایع فرهنگی

 

 

اولین جلسه از سلسله دوره‌های آموزش مالکیت فکری با عنوان «مبانی مالکیت فکری در صنایع فرهنگی» به صورت مجازی با میزبانی دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و دکتر حکمت‌نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری روز دوشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۱ تا ۱۳ به صورت مجازی برگزارشد.