نشست مشترک مسوولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به میزبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۰