نمایشگاه هنر نوین سوخته‌نگاری

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۴

 

 

نمایشگاه هنر نوین سوخته‌نگاری

 

نمایشگاهی از آثار هنر سوخته نگاری با هدف معرفی هنرمندان سراسر کشور که زیر نظر استاد نداف آموزش دیده و آثار ارزنده ای خلق کرده‌اند، در محل نمایشگاه دایمی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.