مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۹

 

مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی روز دوشنبه ۶ مرداد ماه 99 برگزار شد.