افتتاح نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل»

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۸

شوق وصل؛

نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران (چند منظوره) با عنوان «شوق وصل» روز چهارشنبه 1 مرداد 99 در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل»