مجید صالحیان- سعید صالحیان

اثرات کرونا بر تجربه مشتری نوشته مجید صالحیان و سعید صالحیان از شرکت آپ کوک از شرکت‌های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

مشتری‌مداری در بحران
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۶ کد : ۱۷۳۱۸ خبر
اثرات کرونا بر تجربه مشتری نوشته مجید صالحیان و سعید صالحیان از شرکت آپ کوک از شرکت‌های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مشتری مداری در بحران- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


نظر شما :