آشنایی با بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری ایران

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۹ کد : ۱۸۲۴۵ خبر
آشنایی با بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری ایران

آشنایی با بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری ایران 

کلید واژه ها: بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری ایران- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


نظر شما :