صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت دانش بنیانی، اشتغالزا و زود بازده هستند

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۷ کد : ۲۱۰۶۱ خبر اخبار دیگر رسانه‌ها
صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت دانش بنیانی، اشتغالزا و زود بازده هستند

 

 

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت دانش بنیانی، اشتغالزا و زود بازده هستند

 

 

 

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت دانش بنیانی، اشتغالزا و زود بازده هستند و هزینه ایجاد شغل در این حوزه بسیار کمتر از حوزه های صنعتی دیگر و صنایع سنگین است. صنایع فرهنگی و خلاق حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در حوزه فرهنگ و مبتنی بر داشته های بومی و ملی است.


نظر شما :