با سخنرانی رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی؛ ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام برگزار می شود

۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ کد : ۲۵۸۳۵ خبر اسلایدر
با سخنرانی رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی؛ ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام برگزار می شود

با سخنرانی رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی؛ ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام برگزار می شود

ششمین کنگره بین‌المللی «جغرافیدانان جهان اسلام» ۲۷ آذرماه امسال به همت دانشگاه خوارزمی و انجمن جغرافیایی ایران برگزار می‌شود.

ششمین کنگره بین‌المللی «جغرافیدانان جهان اسلام» با هدف تبادل دستاورد‌های علمی بین جغرافیدانان کشور‌های اسلامی؛ فراهم نکردن زمینه همکاری آموزشی و پژوهشی جغرافیدانان کشور‌های اسلامی؛ کمک به همگرایی و برون رفت از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مخاطرات زیست محیطی در بین کشور‌های اسلامی و ... ۲۷ آذرماه به همت انجمن جغرافیایی ایران و دانشگاه خوارزمی بصورت مجازی برگزار می‌شود.

کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

ویژگی‌های محیطی و همگرایی و پیشرفت کشور‌های اسلامی؛  برون رفت از چالش‌های سیاسی و همگرایی و پیشرفت کشور‌های اسلامی؛  ویژگی‌های اقتصادی و همگرایی و پیشرفت کشور‌های اسلامی؛  ویژگی‌های فرهنگی و جمعیت و همگرایی و پیشرفت کشور‌های اسلامی؛  جغرافیدانان و همگرایی و پیشرفت کشور‌های اسلامی از جمله محور‌های برگزاری این همایش است که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از سخنرانان این همایش می توان به دکتر  بارباروس گوننسگیل، رئیس گروه جغرافیا ، رئیس بخش جغرافیای فیزیکی در بخش جغرافیا و برنامه جغرافیای دانشکده آموزش از راه دور  و  بنیانگذار و رئیس بخش تغییر اقلیم در انستیتوی علوم اجتماعی دانشگاه استانبول، ترکیه،دکتر محمدحسین رامشت-استاد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان،  دکتر محمدرضا حافظ نیا-استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران،  دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو-رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، تهران،دکتر محمد تقی رهنمایی-استاد  جغرافیا  دانشگاه  تهران،دکتر کرامت الله زیاری-استاد  جغرافیا  دانشگاه  تهران، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی-:استاد  جغرافیا  دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسن افراخته-استاد  جغرافیا  دانشگاه خوارزمی، ایران اشاره کرد.

 

کلید واژه ها: رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو- رییس- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام


نظر شما :