برنامه انتهای الوند شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ با حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو با موضوع "فناوری و صنایع فرهنگی" ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۸:۱۳ کد : ۲۸۰۴۱ خبر
برنامه انتهای الوند شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ با حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو با موضوع "فناوری و صنایع فرهنگی" ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما

برنامه انتهای الوند شنبه 25 بهمن 1399 با حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو با موضوع "فناوری و صنایع فرهنگی" ساعت 21 از شبکه دو سیما

کلید واژه ها: برنامه انتهای الوند دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو فناوری و صنایع فرهنگی


نظر شما :