خبر - آرشیو

عضویت در بانک پدیدآورندگان محتوای صنایع فرهنگی

عضویت در بانک پدیدآورندگان محتوای صنایع فرهنگی

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، به عنوان نخستین پارک ملی علم و فناوری در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق فرهنگی در راستای تحقق مسوولیت‌ها و مأموریت‌های خود اقدام به راه‌اندازی «بانک پدیدآورندگان محتوای صنایع فرهنگی» کرده است.

ادامه مطلب