معاونین، مدیران و کارکنان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

تعداد بازدید:۳۵۳

 

آقای دکتر علی حسنی

معاون پشتیبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  A.hassani@iccip.ir

تلفکس: 44214749 -021

رزومه آقای دکتر حسنی

 

 

آقای مهندس مهدی عباسی

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  M.abbasi@iccip.ir

تلفن: 44297586-021

فاکس: 44389711-021

 

 

 

آقای دکتر عزیزاله جعفری

مشاور رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:     Jafari@usc.ac.ir

تلفن:       44252060-021 

فاکس:    44389711-021

 

 

 

 

آقای دکتر حمیدرضا بابایی  

مدیر مراکز خدمات علمی، فناوری و نوآوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:     Babaei1973@gmail.com

تلفن همراه:      09120068375      و       09384993894

تلفن:    44238171 (داخلی 649)    و      46129046 

فاکس:   44389677 

 

 

 

 آقای محمدرضا آقاجانی

مسئول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  aghajani@usc.ac.ir

تلفن: 44238171-021 (داخلی 620)  و     46129220

فاکس: 44389677-021 

 

 

 آقای فریبرز حکاک

مسئول دفتر رییس پارک ملی علوم فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: hakkak@usc.ac.ir

تلفن: 44389711-021

فاکس: 44389677-021 

 

 

 آقای امیرحسین شریف

مسئول دفتر معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: amirsharif1364@gmail.com

تلفن: 44297586-021

فاکس: 44389677-021 

 

 

 

خانم سوده صوفی

مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

 ایمیل: s.soufi@usc.ac.ir

تلفن: 44238171-021  (داخلی  616)

فاکس: 44389677

 

 

 

خانم دکتر مهدیه شهرابی فراهانی 

مسئول امور بازاریابی و تجاری‌سازی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  shahrabi.m26@gmail.com

تلفن: 44238171-021 (داخلی 600) 

فاکس: 44389677

رزومه خانم دکتر شهرابی 

 

 

خانم زهره ابراهیمی 

مسئول روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: ebrahimi_zohreh@yahoo.com   و     ebrahimi@usc.ac.ir

تلفن: 44297586-021 

فاکس: 44389677-021 

 

 

 

آقای ابوالفضل یکتا 

کارشناس امور مالی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: myekt25@yahoo.com

تلفن: 44238171 (داخلی 247) 

 

 

کلید واژه ها: معاونین- مدیران- کارکنان- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی