تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید:۷۵۱
تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی