آپ کوک: پلتفرم تخصصی سنجش تجربه مشتری

تعداد بازدید:۲۴۵

 

 

 

آپ کوک: پلتفرم تخصصی سنجش تجربه مشتری

 

 

 

شرح خدمات:

مشاوره تخصصی مدیریت تجربه مشتری برای کلیه کسب و کارهای آنلاین و آفلاین تا سقف 25 جلسه در سال برای هر شرکت به ارزش 50،000،000 ریال شامل همراه با 20% تخفیف ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی:

1-  ارایه راهکارهای عملیاتی در حوزه خدمات مشتریان در بحران

2-  ارایه شیوههای جدید در حوزه مدیریت تجربه مشتری

3- ارایه مشاوره در خصوص نحوه صحیح برقراری ارتباط با مشتریان

4- مشاوره تجربه کاربری دیجیتال

5-  آموزش شیوههای شناسایی تغییرات سریع رفتاری و خواستههای مشتری

6-  بررسی وضعیت سفر مشتری فعلی، جمع آوری و دسته‌بندی داده‌های موجود

7-  شناسایی و تعیین انگیزهها و اقدامات مشتریان در هر مرحله از سفر مشتری

8-  شناسایی نقاط ضعف سفر فعلی مشتری و ارایه راهکارهای رفع آنها

9-  باز طراحی سفر مشتری و بهینهسازی نقاط تماس

10-  تعریف و تعیین نقاط جمع آوری بازخوردهای مشتریان

11-  طراحی استراتژی برقراری ارتباط یکپارچه و بدون وقفه  (Omni channel)

12-  طراحی نقاط تماس با مشتری