گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۶۲۸
گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۷

 

 

گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۷

 

/دانلود فایل گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۷.pdf


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۷