گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۶۵۵
گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۸

 

 

گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۸

 

/دانلود گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در سال 1398.pdf


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گزارش عملکرد پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سال ۱۳۹۸