طراحی و ساخت برژمان

تعداد بازدید:۴۸۲
طراحی و ساخت برژمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر عامل: آقای امید اسماعیلی مکرم

 

 

حوزه فعالیت: معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی و طراحی خدمات

نوع:  سهامی خاص

 

تشریح خدمات:

1- هدف و انگیزه از عضویت در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی:

·  استفاده از امکاناتی چون معافیت های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و ...

·  استفاده از فضای کار، جلسات و آموزشی

·  هم افزایی با شرکت های دیگر در راستای خلق ارزش

·  معرفی و گسترش فعالیت در سطح کشور

 

- ۲ معرفی سرفصل ۲ خدمت پیشنهادی

·  ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مرتبط با طراحی و دیزاین به شرکت های مستقر در پارک با تخفیف ویژه

·  ارائه مشاوره به استارت آپ های پذیرفته شده در واحد رشد پارک در حوزه دیزاین و طراحی خدمات

·  برگزاری دوره های آشنایی با تفکر طراحی، طراحی خدمات، برای شرکت ها و استارت آپ های مستقر در پارک

·  ارائه تخفیف در قراردادهای طراحی داخلی به شرکت های مستقر در پارک، برای بهبود کیفیت و راندمان فضا در دفاتر دیگر

این شرکت ها

 

- ۳  در یک سال آینده شرکت شما چه خدماتی را به پارک و واحدهای مستقر در پارک ارائه خواهد داد؟

·  ارائه مشاوره در حوزه طراحی خدمات و دیزاین به پارک و واحد های مستقر

·  برگزاری دوره ی آشنایی با تفکر طراحی برای واحد های مستقر در پارک

 

- ۴ خدمات شما چه کمکی به پارک، شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک میکند؟

می تواند در راستای ارتقای خدمات ارائه شده توسط پارک به شرکت های مستقر و یا واحدهای فناور به مشتریان خود تاثیر به

سزایی داشته باشد.

 

- ۵  قیمت واحد سرویس، حجم مالی خدمات و تعداد واحدهای فناور خدمت گیرنده و جزییات

قیمت خدمات مشاوره توسط این واحد معادل 200 هزار تومان برای هر ساعت است که برای واحد های مستقر در پارک حداکثر تا 50 ساعت برای هر واحد فناور با 60  درصد تخفیف و معادل 80 هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.

 

- ۶  خدمات پیشنهادی را در بازار به چه قیمتی عرضه می کنید؟

خدمات مشاوره ساعتی معادل 200 هزار تومان برای هر ساعت می باشد. در خصوص خدمات پروژه ای این هزینه بسته به پروژه اعلام میگردد.

تعداد پرسنل مستقر: به صورت چرخشی 4 نفر

فضا)مترمربع):فضای فعلی به صورت مشترک با موسسه طرح و ایده پرمان در حدود 5 متر مربع میباشد.