مطالب مرتبط با کلید واژه " افتتاح شعبه واحد استان زنجان- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی "


زنجان

زنجان

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با عنایت به رسالت کشوری و ظرفیت‌های موجود خود و با در نظر گرفتن نیاز کشور در حوزه فرهنگ و هنر اقدام به افتتاح شعبه پارک ملی علوم و فناوری های ...