مطالب مرتبط با کلید واژه

مالکیت فکری- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


مالکیت فکری

خانم دکتر مهدیه شهرابی فراهانی  مسئول راه‌اندازی دفتر مدیریت مالکیت فکری تلفن:   44238171       داخلی 600  ایمیل:     shahrabi.m26@gmail.com   مالکیت فکری  مالکیت فکری از جمله موضوعات و مباحث مهمی است که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم پارک‌های علم و فناوری ...