نگاه اقتصادی به هنر به اصالت آن آسیب نمی‌زند۹

نگاه اقتصادی به هنر به اصالت آن آسیب نمی‌زند

    نگاه اقتصادی به هنر به اصالت آن آسیب نمی‌زند آیین تبادل...

مراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس۱۴

مراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس

در مراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس مطرح شد: سیناپرس باید در...

اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری۴۸

اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

    اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری   مراسم...

افتتاح نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل»۸

افتتاح نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل»

شوق وصل؛ نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری...

مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی۹

مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

  مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و...

نمایشگاه هنر نوین سوخته‌نگاری۲۴

نمایشگاه هنر نوین سوخته‌نگاری

    نمایشگاه هنر نوین سوخته‌نگاری   نمایشگاهی از آثار هنر...