ارزیابی توانمندی صادراتی

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰ کد : ۲۱۲۲۲ خبر اخبار دیگر رسانه‌ها
این تسهیلات از ۲ مسیر به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می گردد:
ارزیابی توانمندی صادراتی

 

 

ارزیابی توانمندی صادراتی

 

 

 

 

 

این تسهیلات از 2 مسیر به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می گردد:

1- صندوق نوآوری و شکوفایی

به منظور سنجش توانمندی صادراتی شرکت‌های دانش بنیان جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، خدمات ارزیابی توانمندی صادراتی (ERA) با پوشش 90 درصد هزینه‌ها تا سقف 40 میلیون ریال توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به متقاضیان ارائه می‌گردد.

ثبت درخواست:

ghazal.inif.ir

 

2- کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری

ارزیابی صادراتی شرکت‌ها بر اساس مدل Export Readiness Assessment با هدف ترسیم جایگاه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و شناسایی نیازها و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بین‌الملل صورت می‌پذیرد.

 ثبت درخواست:

tesc.ir/service/48/1 (https://tesc.ir/service/48/1)

 

کلید واژه ها: صادرات- ارزیابی آمادگی صادراتی- شبکه دانش بنیان- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


نظر شما :