اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۹ کد : ۲۱۶۸۴ خبر
از سلسله کتاب‌های معرفی پارادایم‌های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری
اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

 

 

 

اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

از سلسله کتاب های معرفی پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری

کاری از ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی


لینک دانلود فایل

نظر شما :