بازخوانی دو مفهوم «گردشگری فرهنگ» و «گردشگری فرهنگی»

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۲ کد : ۲۲۲۰۰ خبر اخبار دیگر رسانه‌ها
فرهنگ و فرهنگی چه تفاوتی دارند؟ تفاوت «گردشگری فرهنگ» و «گردشگری فرهنگی» در چیست؟
بازخوانی دو مفهوم «گردشگری فرهنگ» و «گردشگری فرهنگی»

 

 

 

بازخوانی دو مفهوم «گردشگری فرهنگ» و «گردشگری فرهنگی»

 

 

 

 

فرهنگ و فرهنگی چه تفاوتی دارند؟ تفاوت «گردشگری فرهنگ» و «گردشگری فرهنگی» در چیست؟

«ی» در واژه فرهنگی «یِ» نسبت است که بنابر آن «فرهنگی» موجودی مستقل است که به فرهنگ منسوب شده است. در نتیجه باید فرهنگ به عنوان یک مفهوم اولیه و پیشینی شناخته شده باشد تا بتوان با ایجاد نسبت میان شیء با فرهنگ به آن ماهیت جدیدی تحت عنوان شیء فرهنگی داد. پس فرهنگ، مفهوم مبنا و فرهنگی مفهوم تابع است.

 

گردشگری، به مثابه پدیده نوینی که در عصر حاضر در حال شدن و تبیین است، با استفاده از ترکیب گردشگری فرهنگی، نقش ارزندهای در جلب توجه جامعه به محصولات فرهنگی داشته است.

این توجه اما، اغلب به تمرکز بر چیستی محصولات فرهنگی جوامع با طبقه بندی جغرافیایی و تاریخی آنها هدایت شده و کمتر به توضیح هستی شناسانه محصول فرهنگی معطوف بوده است.

نتیجه رویکرد گردشگری فرهنگی نیز معرفی تعداد کثیری از جلوه های تمدن انسانهاست که «ممکن است» موجب تأمل در چرایی پیدایش آنها شود.

«گردشگری فرهنگ» با تأکید بر مفهوم فرهنگ تلاش میکند از طریق آثار فرهنگی ملل، به تبیین سازمان اندیشه و فرهنگ آنها دست یابد و گردشگری را فرصتی برای سیاحت آثار پیشینیان به منظور کشف چرایی پدیدآمدن آنها و تشخیص نسبت انتخاب ملتها با سرنوشت آنها قرار دهد.

فرهنگ را معمولاً مجموعه آداب و رسوم، هنرها، قوانین، اعتقادات و توانایی هایی تعریف میکنند که فرد انسان از جامعه به دست می آورد. مثلاً معماری ملل مظهر فرهنگ آنان است. فعالیت های انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، در گروه فعالیت های فرهنگی جا می گیرند. آشپزی، لباس، خلق وخو، علایق، زیبایی شناسی، شعر و ادب، دین و مقوله های فرهنگی شناخته می شوند.

گردشگری فرهنگی مرحله مقدماتی گردشگری فرهنگ است. در گردشگری فرهنگی اساس توجه بر شناخت تاریخی و علمی محصولات فرهنگی انسان و تجزیه و تحلیل آنها حول سؤال اساسی «چگونه چنین شد؟» است.

 

سیدامیر منصوری

کانال گردشگری تعالی بخش

text to speech icon

نظر شما :