چهار P موثر در خلاقیت و نوآوری

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۷ کد : ۲۲۶۲۶ خبر اخبار دیگر رسانه‌ها
 چگونه می توان فهمید که یک چیز دارای ارزش قابل ملاحظه ای است؟
چهار P موثر در خلاقیت و نوآوری

 

 

 

چهار P موثر در خلاقیت و نوآوری

 

 

 

 

 

PRODUCT

محصول نتیجه فرایند خلق یا #نوآوری است و می تواند یک شئ فیزیکی، خدمت و یا ارتقاء هر یک از این ها، یک فرایند برای افزایش اثر بخشی و یا کارائی، یک روش #نوآورانه تر #بازاریابی یا روش بهتر #مدیریت باشد و #محصول برای اینکه یک #خلاقیت واقعی باشد باید داری ارزش باشد.

 

 چگونه می توان فهمید که یک چیز دارای ارزش قابل ملاحظه ای است؟

 گاهی به وسیله تجزیه و تحلیل، گاهی به وسیله درک مستقیم و شهود. ارزش، یک امر نسبی است که هم به سیستمهای ارزشی شخص یا #سازمان ارزیاب و هم به زمانی که #خلاقیت صورت می گیرد بستگی دارد.

 

 

POSSIBILITIES

برای روی دادن #نوآوری باید امکانات لازم برای #خلاقیت و #نوآوری وجود داشته باشد. اگر در شرایط مطلوبی به سر نبرید هر قدر هم که دارای استعداد خلاق باشید و هر قدر هم از دانش و مهارت بالایی برخوردار باشید قادر به خلق #نوآوری نخواهید بود. تا فرهنگ سازمانی با گسترده ترین معنا از #نوآوری حمایت نکند خلاقیت روی نخواهد داد. شواهد نشان می دهد که #نوآوری #سازمان از #مدیریت دقیق سازمانی نشأت می گیرد. که این موضوع را می توان از #مدیریت هفت S سازمانی به خوبی درک کرد. هفت s عبارتند از: راهبرد، ساختار، سیستم ها ( #مدیریت)، سبک ( #رهبری )، کارمندیابی، مهارتها و فرهنگ سازمانی.

 

 

PERSONAL CREATIVITY

افزایش #خلاقیت فردی تلاش دوجانبه ای را می طلبد: 1- افزایش استفاده از نیمکره سمت راست مغز (در مورد آدمهای چپ دست نیمکره سمت چپ) به منظور بالا بردن شهود و درک مستقیم. 2- رهاسازی خود از قید و بندهای #اجتماعی بودن که #خلاقیت را محدود کرده است.

 

 

 

PROCESSES

تکنیکهای متعددی را می توان برای افزایش #خلاقیت حل مسئله در یک #سازمان بکار برد. این فرایندها در جهت افزایش #خلاقیت ها در تمام مراحل فرایند حل مسئله سوق دارند.


نظر شما :