گفتگوی زنده با موضوع جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

۰۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۸ کد : ۳۴۰۶۳ خبر
گفتگوی زنده با موضوع جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

گفتگوی زنده جشنواره ایده های

text to speech icon

کلید واژه ها: جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی


نظر شما :