کارگاه آموزشی-تعاملی: مسائل و الزامات حقوقی استارت آپ ها

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۷ کد : ۴۸۸۳۹ خبر
کارگاه آموزشی-تعاملی: مسائل و الزامات حقوقی استارت آپ ها

کارگاه آموزشی

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی-تعاملی: مسائل و الزامات حقوقی استارت آپ ها کارگاه آموزشی و تعاملی مسائل و الزامات حقوقی استارت آپ ها دکتر شادی صدقی نژاد


نظر شما :