اطلاعیه‌ها

اطلاعیه

اطلاعیه

حضور شرکت‌های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در روزهای چهارشنبه ۹۹/۵/۲۹ و شنبه ۹۹/۶/۱/ از ساعت ۱۳ تا ۱۸

ادامه مطلب