معاونین، مدیران و کارکنان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

تعداد بازدید:۱۴۰۷۸

دکتر علی حسنی

آقای دکتر علی حسنی

معاون پشتیبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  A.hassani@iccip.ir

تلفکس: 44214749 -021

رزومه آقای دکتر حسنی

 

دکتر ابراهیم نبیونی

آقای دکتر ابراهیم نبیونی

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  nabiuny@usc.ac.ir

تلفن: 44297586-021

فاکس: 44389711-021

 

آقای دکتر عزیز اله جعفری

معاون هماهنگی و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  jafari@usc.ac.ir

تلفن: 44389661-021

فاکس: 44389711-021

 

مهندس محمد رضا آقاجانی

 آقای محمدرضا آقاجانی

مسئول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  aghajani@usc.ac.ir

تلفن: 44238171-021 (داخلی 620)  و     46129220

فاکس: 44389677-021 

 

آقای فریبرز حکاک

 آقای فریبرز حکاک

مسئول دفتر رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: hakkak@usc.ac.ir

تلفن: 44389711-021

فاکس: 44389677-021 

 

Mr_Barati

آقای قاسم براتی

مسئول اداره امور شرکت های  پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: 

تلفن: 44238171-021 (داخلی 620)  و     46129220

فاکس: 44389677-021 

 

Rezaee

خانم شادی رضائی مقدم

کارشناس امور شرکت های  پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: 

تلفن: 44238171-021 (داخلی 620)  و     46129220

فاکس: 44389677-021 

 

خانم سوده صوفی

خانم سوده صوفی

مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

 ایمیل: s.soufi@usc.ac.ir

تلفن: 44238171-021  (داخلی  616)

فاکس: 44389677

 

Dr_Shahrabi

خانم دکتر مهدیه شهرابی فراهانی 

مسئول امور بازاریابی و تجاری‌سازی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل:  shahrabi.m26@gmail.com

تلفن: 44238171-021 (داخلی 600) 

فاکس: 44389677


 

روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

تلفن: 44297586-021 

فاکس: 44389677-021 

 

آقای ابوالفضل یکتا

آقای ابوالفضل یکتا 

کارشناس امور مالی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: myekt25@yahoo.com

تلفن: 44238171 (داخلی 247) 

Shahbazi

 آقای تقی شهبازی گنجی

مسئول دفتر معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ایمیل: t.shahbazi@usc.ac.ir

تلفن: 44297586-021

فاکس: 44389711-021

 

خان غفاری

خانم فرگل غفاری

سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ (سینا پرس)

ایمیل: sinaperss.ir@gmail.com

تلفن: 44246747-021

فاکس: 44246747-021

 

کلید واژه ها: معاونین- مدیران- کارکنان- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی