برندسازی با دانش ایرانی- فرزانه صدقی

تعداد بازدید:۱۰۶۶
برندسازی با دانش ایرانی- فرزانه صدقی

 

برندسازی با دانش ایرانی

 

یکی از استارتاپ‌های فعال در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی موفق به تولید محتوای خاص شدند؛ محتواهایی که بیشتر جنبه داستان‌گویی دارند و روایت محور هستند.

محمد جواد تنها، مدیرعامل استارتاپ موج آلفا در گفتگو با سیناپرس گفت: فعالیت عمده این استارتاپ در زمینه تولید محتوا و برند سازی است. در این استارتاپ ما به دنبال مجموعه های خصوصی و برندهایی هستیم که کار فرهنگی انجام می دهند.

 

تولید محتواهای روایت محور در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

برند سازی با دانش ایرانی

سیناپرسیکی از استارتاپ های فعال در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی موفق به تولید محتوای خاص شدند؛ محتواهایی که بیشتر جنبه داستان گویی دارند و روایت محور هستند.

محمد جواد تنها، مدیرعامل استارتاپ موج آلفا در گفتگو با سیناپرس گفت: فعالیت عمده این استارتاپ در زمینه تولید محتوا و برند سازی است. در این استارتاپ ما به دنبال مجموعه های خصوصی و برندهایی هستیم که کار فرهنگی انجام می دهند.

وی به اهمیت اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در حال حاضر صنایع و صنوف مختلف نیاز به اطلاع رسانی دارند. از سوی دیگر عمده فعالیت های این استارتاپ به روی احساس مخاطب و مشتری است و دو تا کارکرد مهم( جهت گیری افکار عمومی و برندسازی) دارد.

وی اظهارداشت: هم اکنون استارتاپ های نوپا با مشکلات مدیدی برای ادامه کار مواجه هستند. بیشتر مشکلات مجموعه ما معطوف به خودمان است؛ از زمان راه اندازی این استارتاپ تاکنون افرادی به مجموعه ما ملحق شده اما پس از گذشت مدتی، یکی پس از دیگری جدا شده اند. درگیری هایی که اکنون فعالیت ما را متوقف کرده است زیرا تببین کار ما برای افراد بسیار پیچیده و دشوار بوده و دانش آن نیز بسیار محدود است.

وی ادامه داد: اکنون استارتاپ ما نیاز حمایتی مالی چندانی ندارد. تنها داشتن اعتماد به فعالیت این مجموعه، مساله مهمی است که نیازمند آن هستیم زیرا انجام کار محتوای تولید در سطح معمولی دشوار نیست. کار این استارتاپ که اکنون راه اندازی شده است، نوع خاصی از تولید محتوا را تحت پوشش قرار می دهد. محتواهایی که بیشتر جنبه داستان گویی دارند و روایت محور هستند.

وی بیان کرد: درون مایه این داستان ها معمولی نیست. اغلب بین 30 تا 40 شاخه را تحت پوشش قرار می دهند. به عنوان مثال یک برند مواد غذایی ممکن است زیر مجموعه حداقل پنج شاخه یا یک شرکت فعال در زمینه IT می تواند حداقل زیر مجموعه 10 شاخه تولید محتوا باشد.

وی خاطرنشان کرد: امکان دارد یک شرکت در حوزه IT یا شرکت دارویی با تولید محصولات فناورانه و نوآورانه کشور را خودکفا و از واردات این محصولات بی نیاز کنند. همچنین از خروج ارز جلوگیری به عمل آورند. این شرکت ها پتانسیل هایی دارند که می توانند در معیارهایی طبقه بندی شده مجموعه ما بکار گرفته شوند.

به گفته وی، اکنون اعتماد مردم به ویژه نهادهای دولتی از فعالیت های مجموعه ما اندک است.  از سوی دیگر تاکنون چنین طرحی نمونه مشابه داخلی نداشته اما هر نهاد یا ارگانی برای شروع کار خواهان نمونه کار است. از اینرو بدترین چالش مجموعه ما پس از جذب نیروی انسانی، عدم شناخت و اعتماد مردم و نهادهای دولتی است.

وی به برنامه های آینده این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما در استارتاپ موج آلفا، نهادینه سازی بحث مدیریت دانش در مجموعه مان است تا احیانا با جا به جایی نفرات، چیزی از نظر تجربه و دانش از دست ندهیم.

 

گزارش: فرزانه صدقی