تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار- مجتبی لشکر بلوکی- دکترای مدیریت استراتژیک

تعداد بازدید:۲۱۵۱

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار- مج