کمیسیون هنرهای تجسمی

تعداد بازدید:۲۴۳۳

 

 

رییس کمیسیون هنرهای تجسمی

آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه

دکترای افتخاری در رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور- دانشگاه علم و فرهنگ

 

رزومه آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه؛ رییس کمیسیون هنرهای تجسمی.pdf

 

کلید واژه ها: کمیسیون هنرهای تجسمی- مجتبی آقایی سربرزه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی