صد سال دگر..... اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش‌بینی می‌کنند

تعداد بازدید:۱۲۳۸
صد سال دگر..... اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش‌بینی می‌کنند

 

 

صد سال دگر..... اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش‌بینی می‌کنند


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: صد سال دگر- اقتصاددانان پیشرو- آینده-پیش‌بینی- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی