آشوب بزرگ: چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می‌کنند؟

تعداد بازدید:۱۰۳۳
آشوب بزرگ: چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می‌کنند؟

 

 

آشوب بزرگ: چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می‌کنند؟

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آشوب بزرگ- کسب و کار- روزهای بحرانی- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی