بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه بیمه

تعداد بازدید:۱۶۶۸
بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه بیمه

 

بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه بیمه

 

 

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر یکی از مأموریت‌ها و جهت گیری‌های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیست بوم شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری‌های موجود این شرکت‌ها از یک سو و شناخت موضوعات و چالش‌های راهبردی کشور از سوی دیگر می‌تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونه شرکت‌ها کمک کند.

در کتابچه پیش رو تجربیات جهانی شرکت‌های استار ت‌آپ، فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار در حوزه بیمه بررسی می‌گردد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه بیمه