مدیریت استعدادها: استخدام حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای بااستعداد

تعداد بازدید:۹۳۷
مدیریت استعدادها: استخدام حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای بااستعداد

 

مدیریت استعدادها 

استخدام حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای بااستعداد

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدیریت استعدادها- استخدام حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای بااستعداد-پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی