اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه نوآوری اجتماعی

تعداد بازدید:۱۱۹۱
اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه نوآوری اجتماعی

 

 

 

اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه نوآوری اجتماعی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه نوآوری اجتماعی