جهانی از اعداد: هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید

تعداد بازدید:۱۴۷۱
جهانی از اعداد: هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید

 

 

جهانی از اعداد

هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جهانی از اعداد- هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی