بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه اینترنت اشیا

تعداد بازدید:۱۱۴۲
بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه اینترنت اشیا

 

 

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه اینترنت اشیا


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه اینترنت اشیا- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی