بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه آموزش

تعداد بازدید:۱۵۰۵
بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه آموزش

 

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه آموزش

 

سلسله گزارش های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی


لینک دانلود فایل