بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه واقعیت گسترش یافته

تعداد بازدید:۹۶۴
بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه واقعیت گسترش یافته

 

 

 

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت آپ در حوزه واقعیت گسترش یافته

سلسله گزارش های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی


لینک دانلود فایل