اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

تعداد بازدید:۱۹۲۶
اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

 

 

اقتصاد چرخشی: مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار

از سلسله کتاب های معرفی پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری

کاری از ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

 

 

 

 


لینک دانلود فایل