بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه انرژی

تعداد بازدید:۱۳۰۷
بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه انرژی

 

 

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه انرژی

سلسله گزارش های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی


لینک دانلود فایل