مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو- رییس- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گالری

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه صنایع فرهنگی با افزایش فعالیت های مشترک و بهره گیری از ظرفیت های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی متقابل برگزار شد.

ادامه مطلب

ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

محمد حسین ایمانی خوشخو متولد 1339 mohammad.h.imani@gmail.com imanikhoshkhoo@usc.ac.ir 02144389711 مدارج تحصیلی کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 1367 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1372 دکتری گردشگری گرایش اقتصاد گردشگری، دانشگاه منچستر، انگلستان،  1382- 1378 عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ  با درجه استاد تمام بخش اول- ...