مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیسیون هنرهای تجسمی- مجتبی آقایی سربرزه


کمیسیون هنرهای تجسمی

    رییس کمیسیون هنرهای تجسمی آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه دکترای افتخاری در رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور- دانشگاه علم و فرهنگ   رزومه آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه؛ رییس کمیسیون هنرهای تجسمی.pdf